Välkommen!

Ex Tempore är ämnesföreningen för farmacistuderande vid Åbo Akademi. Vårt högkvarter ligger på 3:e våningen i BioCity och du känner igen oss på våra smutsiga vita halare. Vi ordnar roliga aktiviteter längs med året och samarbetar ofta med andra föreningar. Kom med och ha roligt under studietiden och bli en Ex Temporit!

I samarbete med Farenta och Suomen Farmasialiitto, varav Farenta är vår huvudsamarbetspartner.

Farmania: Farmaseutti tai proviisori - Recright.com
Suomen Proviisoriyhdistys ry | Helsinki

Ex Tempore r.f.

Specialföreningen för farmacistuderande vid Åbo Akademi
 

Kontakt

EX TEMPORE
Farmaci vid Åbo Akademi
Biocity, III vån.
Artillerigatan 6
20520 ÅBO
Tel. +358 2 215 31 (växel)
e-post: extempor@abo.fi