Ex Tempore fyller hela 30 år, och detta jubileumsår ska vi fira med årsfest och årsfestvecka med mycket program!

Årsfesten hålls den 2.4 på Caribia! Årsfetsveckasn program hittas under evenemang, men även på Instagram och Facebook!


Vid frågor kontakta: afkextempore@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Årsfestkommittén 2021