Ex Tempore fyller 31 år, och detta ska vi fira med årsfest och årsfestvecka med mycket program!

Årsfesten hålls den 11.2 på Kuppis paviljong! Årsfetsveckans program kommer att hittas under evenemang, men även på Instagram och Facebook senare i år! Årsfestmarskalkarna för Ex Tempore XXXI är Carolina Paqvalèn och Natalie Wikström.


Vid frågor kontakta: afkextempore@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Årsfestkommittén 2023