Ex Tempore fyller 31 år, och detta ska vi fira med årsfest och årsfestvecka med mycket program!

Årsfesten hålls den 11.2 på Kuppis paviljong! Årsfetsveckans program kommer att hittas under evenemang, men även på Instagram och Facebook senare i år! Årsfestmarskalkarna för Ex Tempore XXXI är Carolina Paqvalèn och Natalie Wikström.

Anmälan öppnar den 13.1 kl. 12:00 för representanter, anmälan stänger 19.1 kl. 23:59. För medlemmar och övriga öppnar anmälan 20.1 kl. 12:00 och stänger 30.1 kl. 23:59. Anmälningen kommer att skickas ut per mejl åt medlemmar och representanter, länken kommer även ut på våra sociala medier.


Vid frågor kontakta: afkextempore@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Årsfestkommittén 2023