Årsfesten hålls den 9.3 på Kuppis paviljong! Årsfetsveckans program kommer att hittas under evenemang, men även på Instagram och Facebook! Årsfestmarskalken för Ex Tempore XXXII är Nicole Lindqvist.

Anmälan öppnar den 22.1 för representanter och stänger 9.2. För medlemmar och övriga öppnar anmälan 12.2 kl. 12:00 och stänger 19.2 kl. 23:59.


Vid frågor kontakta: afkextempore@gmail.com

Med vänliga hälsningar,
Årsfestkommittén 2024