Ordförande:
Jasmin Öster

Vice ordförande:
Ronja Kainberg

Sekreterare:
Lotta Strömberg

Skattmästare:
Nina Lillmangs

Infosekreterare & medlemsansvarig:
Veronika Hermanson

Värdinnor:
Malin Lundqvist
Anette Uusitalo

PR-ansvarig:
Emma Söderlund

Festutskott:
Kajsa Lassila
Liisa Leino
Jonne Kunnas
Julia Bergholm
Anna Lindroos
Tom Lindberg
Cecilia Tenlenius
Alex Nygård