Ordförande:
Wilma Kauppila

Vice ordförande:
Theo Fagerlund

Sekreterare:
Anna Lindh

Skattmästare:
Truong Tong

Infosekreterare & medlemsansvarig:
Lina Wikman

Värdinnor:
Emma Vehkaoja
Iida Lindfelt

PR-ansvarig:
Melissa Nordström