Ordförande:
Jonne Kunnas

Vice ordförande:
Wilma Kauppila

Sekreterare:
Carolina Paqvalèn

Skattmästare:
Sofia von Knorring

Infosekreterare & medlemsansvarig:
Ronja Manninen

PR-ansvarig:
Alexandra Lillrank

Värdinnor:
Matilda Lassus
Jenny Strand

Bakre raden från vänster: Sofia Von Knorring, Carolina Paqvalén, Jonne Kunnas, Matilda Lassus, Jenny Strand. Främre raden från vänster: Ronja Manninen, Alexandra Lillrank och Wilma Kauppila