Årsfestmarskalk 2024:

Nicole Lindqvist

Årsfestkommittén 2024:

Julia Latva-Pirilä

Kiia Koskela

Amanda Mansner

Aada Byholm

Amalia Porko

Amanda Sten

Jamina Käld

Juho Renko

Mina Neuman

Nora Laine

Natalie Dahlberg

Ida Henriksén

Michelle Karlsson

Marsi Suurpää

Alma Karlgren


Vill du vara med och ordna föreningens finaste fest?
När det blir dags för årsfest är det årsfestkommittén som står för planeringen och förverkligandet av festen. Årsfestkommittén leds av två årsfestmarskalkar som väljs på föreningens vårmöte. Till sin hjälp har marskalkarna sina årsfestkommittémedlemmar och det är här som du kan hoppa in!

Årsfestkommittén väljs på höstmötet innan nästa vårs årsfest. Vid det här laget har marskalkarna antagligen hunnit göra grundarbetet och bottenplaneringen för festen. Kommittéarbetet är alltså inte värst krävande, men en viss insats och tillgänglighet förutsätts. Det finns varierande arbetsuppgifter, vilket betyder att det alldeles säkert finns något lämpligt för just dina styrkor. Du kan fixa dekorationer, skaffa spons, skapa ett visuellt tema för festen, planera layouts för inbjudan och sångblad… Din fantasi är den enda gränsen!