Bli medlem i Ex Tempore!

Som medlem i Ex Tempore får du delta i skojiga evenemang och njuta av sällskapet av andra farmacistuderande! Medlemmar får oftast delta i föreningens evenemang för ett förmånligare pris. Vi skickar också en del medlemsmejl med viktig information så att du hålls uppdaterad.

För att bli medlem betalar man medlemsavgiften till Ex Tempores konto
Danske Bank FI20 8000 1379 3605 80.
Dessutom fyller man i en medlemsansökan via e- formuläret nedan.

Följande gäller de som påbörjat sina studier hösten 2013 och senare:

Medlemsavgift för ett kandidatår: 10 €
Medlemsavgift för tre kandidatår: 20 €
Medlemsavgift för två magisterår: 10 €
Medlemsavgift för 3 kandidatår + 2 magisterår: 25€
Evighetsmedlemskap för alumner (engångssumma): 10 €

Blankett för medlemsansökan