Åbo Akademis Studentkårs principer för tryggare rum 

I Ex Tempore följer vi Studentkårens principer för tryggare rum. Principerna utgår ifrån alla individers rätt till utrymme, sakligt bemötande och integritet. Modellen för tryggare rum beskriver processen av individuellt och gemensamt ansvar. Principerna formulerar grundläggande sociala spelregler som ger plats åt alla att delta i alla typer av verksamhet. Det är önskvärt att alla beaktar dessa principer inom ÅAS verksamhet, föreningsverksamhet och i kontakt med medstuderanden. Tryggare rum gynnar alla. 

Ifall man känner att en situation är obekväm och att man inte själv kan lösa situationen så uppmuntrar vi att alltid kontakta ansvarspersonerna på evenemanget eller en annan styrelsemedlem som man känner tillit till. 

 • Respektera andras fysiska och psykiska integritet och självbestämmanderätt. 
 • Kom ihåg att man inte kan veta var en annan persons gränser går utan att fråga. 
 • Rör ingen utan tillåtelse. 
 • Be vid behov också om utrymme för dig själv. 
 • Avstå från att förlöjliga, håna, förnedra, åsidosätta eller förödmjuka andra med prat, beteende eller handlingar. 
 • Avstå från att kommentera utseende, skvallra, eller upprätthålla stereotypier. 
 • Behandla andra som du själv vill bli bemött. 
 • Var öppen och lyssna – anta inte. 
 • Gör inte antaganden på basen av utseende eller beteende. Anta inte någons sexuella läggning, kön, nationalitet, religion, värderingar, socioekonomiska bakgrund eller hälsa. 
 • Ge utrymme så att andra kan delta i diskussionen, och behandla också känsliga ämnen respektfullt. 
 • Lyssna och lär dig. Ta emot nya diskussionsämnen, personer och synvinklar utan fördomar. 
 • Förhåll dig till nya saker och situationer som ett tillfälle att lära dig nytt och utvecklas. 
 • Be om ursäkt ifall du har förolämpat någon, vare sig avsiktligt, eller oavsiktligt. 
 • Visa respekt och håll dig saklig. 

Läs mer på Studentkårens hemsida ÅAS principer för tryggare rum | The Student Union’s safer space policy – Åbo Akademis Studentkår (studentkaren.fi)