Läs mera om styrelseposterna under “Styrelseposter” och kolla vem som sitter i styssen under “Styrelsen 2024”!

Ex Tempores styrelse består av upp till 8 medlemmar och väljs på höstmöte i oktober-november.
Är du intresserad att ställa upp i styssen? Ryck någon av styssemedlemmarna i ärmen så berättar vi mera!

Styrelsen 2018.