Här kan du läsa om de olika posterna i Ex Tempores styrelse. Varje år väljs en ny styrelse på höstmötet. Styrelseperioden är ett kalenderår (januari-december).

Ordförande

Till styrelseordförandes uppgift hör att hålla ihop paketet. Ordförande sammankallar och leder möten samt förbereder föredragningslistor. Ordförande skriver under kontrakt och fungerar som styrelsens ansikte utåt. Ordförande har kanske minst aktivt arbete av styrelseposterna, men däremot har ordisen det största ansvaret i att se till att allt blir gjort och att informationsflödet inom styrelsen fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Vice ordförande

Vice ordförande finns till för att stöda ordförande och tar över ordet om ordförande har förhinder. Vice ordförande har en flexibel arbetsbild och hjälper till där det behövs.

Sekreterare

Sekreteraren har huvudansvar för mötesprotokoll. Sekreteraren skriver protokoll under möten och ser till att protokolljusterarna skriven under protokollen.

Skattmästare

Skattmästaren har huvudansvar för ekonomin, men ansvaret ligger i huvudsak på det praktiska (OBS! Hela styrelsen har ansvar för att ekonomin fungerar). Skattmästaren har tillgång till bankkontot och handkassan och ansvarar för dessa. Skattmästaren samlar kvitton och räkningar, betalar räkningarna, skickar räkningar, räknar kassan efter varje evenemang och ger en översikt över ekonomiska händelser på varje styrelsemöte.

Infosekreterare

Infosekreteraren ansvarar för föreningens epost (extempor@abo.fi) och skickar ut medlemsmejl. Infosekreteraren har även koll på medlemslistan och ser till att den är uppdaterad.

Värd/värdinna

Värdarna/värdinnorna ansvarar för mycket av det praktiska i samband med evenemang. De lagar mat till sitzer, inventerar lagret vid behov och hjälper till där det behövs. Det finns två poster för värd/värdinna i Ex Tempores styrelse.

PR-ansvarig

PR-chefen ansvarar för att Ex Tempore ser bra ut utåt på t.ex. sociala medier (Facebook, Instagram) och sköter marknadsföringen av evenemang. PR-chefen ansvarar även för hemsidan och för att informationen där uppdateras med jämna mellanrum.