Årsfestmarskalkar 2023:
Natalie Wikström & Carolina Paqvalèn

Årsfestkommittén 2023:
Alexandra Lillrank

Ronja Rekilä

Jenny Strand

Matilda Lassus

Ronja Manninen

Sofia von Knorring

Mikko Nieminen

Amalia Porko

Ida Puskala

Jenny Heikkilä

Isabella Söderlund

Lotta Karlsson

Isabella Ginman

Linn Skuthälla

Emilia Örn

Ronja Palkonen

Natalie Dahlberg


Vill du vara med och ordna föreningens finaste fest?
När det blir dags för årsfest är det årsfestkommittén som står för planeringen och förverkligandet av festen. Årsfestkommittén leds av två årsfestmarskalkar som väljs på föreningens vårmöte. Till sin hjälp har marskalkarna sina årsfestkommittémedlemmar och det är här som du kan hoppa in!

Årsfestkommittén väljs på höstmötet innan nästa vårs årsfest. Vid det här laget har marskalkarna antagligen hunnit göra grundarbetet och bottenplaneringen för festen. Kommittéarbetet är alltså inte värst krävande, men en viss insats och tillgänglighet förutsätts. Det finns varierande arbetsuppgifter, vilket betyder att det alldeles säkert finns något lämpligt för just dina styrkor. Du kan fixa dekorationer, skaffa spons, skapa ett visuellt tema för festen, planera layouts för inbjudan och sångblad… Din fantasi är den enda gränsen!