Så här anpassar Åbo Akademi verksamheten till coronaepidemin https://www.abo.fi/nyheter/anvisningar-for-abo-akademis-personal-och-studerande/.

Kom ihåg att hålla avstånd och ha god handhygien. Ifall du får symptom, kontakta hälsocentral eller studenthälsan (046 710 1050). Stanna hemma vid förkylningssymptom!

Följ även med myndigheternas uppdateringar och rekommendationer.

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/i-allmanhet-behover-man-inte-ga-pa-test-vid-lindriga-coronavirussymtom-undvik-kontakt-med-andra-i-fem-dagar-och-folj-regionala-anvisningar